ලසිත් මාලිංග LPL ගහනවද නැද්ද ? රවීන් වික්‍රමරත්න පැහැදිලි කරයි | LPL ගැන මහේල හා සනත් කියූ දේ මෙන්න Lanka Premier League set to kick off on 26th Novemeber. Former Sri Lankan cricket captains Sanath Jayasuriya and Mahela Jayawardene expressed their views reg…
Source: Cricket – Island Cricket