“මේ වගේ අත්දැකීමක් කොහෙන්වත් ගන්න බැහැ” – ඉසුරු උදාන | “IPL Experience is Unique” – Isuru Udana ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඉසුරු උදාන 2020 IPL ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වෙමින් ලබාගත් අත්දැකීම් සහ ඔහුගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් සැලසුම් ගැන ThePapare.com වෙත මෙසේ …
Source: Cricket – Island Cricket