පසුදැක්ම| Analyse එක වැරදුණු හැටි | SL vs IND 1st ODI , RPICS 2021 ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පළමු එක්දින තරඟයෙන් පහසු ජයක් ඉන්දියාව ලැබුවේ පිට පිට 7 වන වරටත් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකාව පරදවමින්. මෙහිදී ඉෂාන් කිෂන…
Source: Cricket – Island Cricket