අසිතගේ අවුල,ජිමීගේ රහස සහ ආන්දෝලනාත්මක විනිසුරු තීරණ | Quick View SL vs Eng 2nd Test Day 03 2021 ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේදී වාර්තා රැසක් අලුත් කරන්න දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන් සමත් වුනා. මෙහි විනිසුරු තීරණ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලීන් තුල …
Source: Cricket – Island Cricket